စူပါမားကတ္ေရာက္ရင္ နာမည္ႀကီးတဲ့ အစားအစာေတြကို အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိက္တာဘဲ။ တကယ္တမ္းေပးရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ပါတဲ့ အစားအေသာက္၊ အာဟာရျဖစ္မျဖစ္ကို စဥ္းစားမိၾကတာနည္းပါတယ္။

အာလူးေၾကာ္ အထုပ္ေသးတစ္ထုပ္

အာလူးေၾကာ္အထုပ္ေသးတစ္ထုပ္မွာ အာလူးတစ္လံုးေၾကာ္ေလာက္ဘဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အာလူးပါ၀င္တဲ့ ဂရမ္က ၉၀ ဂရမ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

13091810-46312955-184338-0-1481635664-1481635669-655-9-1488295420-650-349026878c-1492080493

အာလူးေၾကာ္ အထုပ္အလတ္

အာလူးေၾကာ္ အထုပ္အလတ္တစ္ခုမွာဆိုရင္ အာလူး ၃ လံုး နဲ႔ တစ္စိတ္ေလာက္ဘဲ ပါေလ့ရွိပါတယ္။

13091410-46311755-184337-0-1481635390-1481635400-662-12-1488295420-650-349026878c-1492080493

အာလူးေၾကာ္ အထုပ္ႀကီးတစ္ထုပ္

အာလူးေၾကာ္ အထုပ္ႀကီး တစ္ထုပ္မွာဆိုရင္ အာလူး ၆ လံုးနဲ႔ တစ္စိတ္ေလာက္ဘဲ ပါေလ့ရွိပါတယ္။

13091760-46315355-184341-0-1481636319-1481636323-650-6-1488295420-650-349026878c-1492080493

သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္

စကၠဴဗူးထဲက သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြက ေစ်းႀကီးေပမယ့္ တကယ္တမ္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အသီးကို ညွစ္ၿပီး ေဖ်ာ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

13091660-46316105-184342-0-1481636505-1481636515-650-5-1488295420-650-349026878c-1492080493

French Fries

နာမည္ႀကီး အသင့္စား စားေသာက္ဆိုင္ေတြက French Fries ေတြကို ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္စားေနေပမယ့္ အထုပ္ေသး French Fries တစ္ခုမွာအာလူးတစ္လံုးေလာက္ဘဲပါတယ္။

13091610-46316305-184343-0-1481636611-1481636615-650-7-1488295420-650-349026878c-1492080493

French Fries အထုပ္ႀကီး

French Fries အထုပ္ႀကီးထဲမွာဆိုရင္ေတာင္ အာလူး ၂လံုးေတာင္ မပါပါဘူး။

13091560-46312755-6-0-1481202137-1481202141-0-1481633145-0-1481635496-1481635502-650-7-1488295420-650-349026878c-1492080493

Potato Wedges

Potato Wedges တစ္ထုပ္မွာလည္း အာလူး ၂လံုးေတာင္ မပါပါဘူး။

အျပင္အစားအစာေတြ စားသံုးတာက သူတို႔ရဲ႕ ခ်က္ျပဳတ္တာေတြက စားလို႔ေကာင္းလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၿမဲတမ္းလိုလို စားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းသလို ေငြေၾကးလည္း အမ်ားႀကီး ပိုကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။