အထိုင္မ်ားတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ခါးေညာင္းတတ္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုက္ခ်ပ္ခ်င္တဲ့သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးသင့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုပါပဲ။

အိမ္မွာလည္း လုပ္ရတာအဆင္ေျပၿပီး ေနရာသိပ္မေပးရတာမို႔ စာဖတ္သူတို႔လည္း အႀကိဳက္ေတြ႔ၾကမွာပါ။

၁။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႕ၿပီးထိုင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ညာဖက္ကေျခေထာက္ကို ဘယ္ဖက္ကိုျဖတ္ထားၿပီး ေခါင္းနဲ႔ ညာဖက္က ဒူးေခါင္းကိုထိေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း စကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

၂။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ကို ေခြၿပီးထိုင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ညာဖက္ကေျခေထာက္ကို ညာဖက္လက္နဲ႔ မၿပီး ဘယ္ဖက္ေပါင္ကိုေက်ာ္ကာ ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဖက္လက္ကို အေနာက္ဖက္မွာ ခ်ထားၿပီး ေခါင္းကိုလည္း လွည့္ေပးထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ကေန စကၠန္႔ ၂၀ ထိေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၃။ အရင္ဆံုး ဒူးေကြးၿပီးထိုင္ပါ။ ၿပီးရင္ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ကို အေနာက္ဖက္ တန္းတန္းဆန္႔ၿပီး ခႏၱာကိုယ္အေပၚပိုင္းနဲ႔ လက္ကိုလည္း အေရွ႕ဖက္ခ်ထားေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ စကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ေနေပးၿပီး နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္ဖက္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေျပာင္းပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ဆီလုပ္ေပးပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲေနပါ။ ၿပီးရင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးဖက္ တန္းတန္း ဆန္႔လိုက္ပါ။ ဘယ္ဖက္ဒူးကိုေကြးလိုက္ၿပီး ညာဖက္က ဒူးကို အခုပံုပါအတုိင္းထားေပးပါ။ ၿပီးရင္ မ်က္ႏွာကို ညာဖက္လွည့္ေပးထားၿပီး ခါးကိုဆန္႔ထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ စကၠန္႔ ၂၀ ထိေနပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၅ ႀကိမ္ဆီလုပ္ေပးပါ။

၅။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲအေနထားေနပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးေကြးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ တေဒါင္ဆစ္နဲ႔ တင္ကိုေထာက္ၿပီး ခႏၱာကိုယ္ကို ၾကြေပးပါ။ အသက္ကိုခပ္မွန္မွန္ေလးရႈေပးပါ။ စကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္းျပန္ေနၿပီး ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

၆။ အရင္ဆံုး ဒူးေကြးၿပီး ထိုင္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုေရွ႕ထုတ္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဖိကာ ေခါင္းကို ေျခေထာက္နဲ႔ ထိႏိုင္သမွ် ထိေအာင္လုပ္ပါ။ စကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ထားၿပီး ခဏနားပါ။ ၿပီးရင္ ထပ္လုပ္ေပးပါ။ ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။