ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေခတ္မီဆန္းသစ္ဆံုး နဲ႔ ဂရုအစိုက္ဆံုး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel အေနနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တတ္အားသေရြ႕ ပါဝင္ကူညီလ်က္ရွိရာ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ Mytel ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေသြးဌာန National Blood Center မွာ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈကို Mytel ရဲ႕ CEO Mr. Nguyen The Nghia ဦးေဆာင္ၿပီး ဝန္ထမ္းအေယာက္ ၇၀ တို႔က တစ္ဦးလွ်င္ ေသြး ၄၅၀ မီလီမီတာခန္႔နဲ႔ စုစုေပါင္း ၃၁.၅ လီတာခန္႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေသြးတစ္ယူနစ္လွ်င္ လူ႔အသက္ ၃ ေခ်ာင္းကယ္တင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ Mytel ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမွ လူ႔အသက္ ၂၁၀ ခန္႔ ကယ္တင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္း ကယ္တင္ရာမွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္တဲ့  ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကို Mytel ဝန္ထမ္းမ်ားက စိတ္အားတက္ၾကြၿပီး တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဟာ ၾကည္ႏူးစရာျမင္ကြင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Mytel အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္တြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာကတည္းက လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးက႑၊ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ ဘာသာသာသနာအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔လာတဲ့အခါ ေဘးဒုကၡခံစားၾကရတဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္လည္း အားသြန္ခြန္စိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ယခင္က လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြထဲက ပညာေရးက႑ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းေတြမွာ အင္တာနက္ အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးၿပီး ကြန္ျပဴတာနဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေ၀လုေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို လွဴဒါန္းေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ Mytel အေနနဲ႔ လူထုအက်ဳိးျပဳက႑ေတြမွာသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္  ေဖာ္ေဆာင္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ဖို႔ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းေတြမွာလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။