ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြကို အစားအစာေတြထဲမွာထည့္သြင္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘက္တီးရီးယားေတြ ေပါက္ပြားၿပီးအစားအစာေတြကို ဖ်က္ဆီးမွာကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းထားတာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြက လူ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။

ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက စားသံုးသူရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႔ အသက္အရြယ္အေပၚလိုက္ၿပီး ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြက ခႏၶာကိုယ္မွာ အဆိပ္အေတာက္ေတြျဖစ္ေစတာကေတာ့ အမွန္ပါဘဲ။

အသက္ရွဴရ ခက္ခဲျခင္း

ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုက အသက္ရွဴရ ခက္ခဲတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နာမည္ႀကီး အြန္လိုင္း ေဆးခန္းလို႔ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚႏိုင္တဲ့ MayoClinic.com ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္တဲ့ ပန္းနာရင္ၾကပ္ လူနာေတြက ေရာဂါ သက္သာလာတာကို ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Aspartame၊ Sulfites ၊ Benzoates ၊ Yellow Dye No.5 စတဲ့ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြက အသက္ရွဴရ ခက္ခဲျခင္းနဲ႔ပန္းနာရင္ၾကပ္လိုမ်ိဳး ေရာဂါေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ MayoClinic.com က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပင္ ၾကာရွည္ခံပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဆာလာဖိုက္ (Sulphites) ကလည္း အသက္ရွဴရခက္ခဲတာနဲ႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အျပဴအမူေတြ ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ေနာက္ထပ္ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ အျပဳအမူေတြ ေျပာင္းလဲလာတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြမွာ တက္ၾကြမႈလြန္တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္လာပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကေလးမ်ားေတြျဖစ္ပြားေလ့ရွိတဲ့ ေရာဂါမ်ား သုေတသနမွာ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြပါ၀င္မႈမ်ားတဲ့ အစားအစာနဲ႔ စြဲလမ္းေစတဲ့ အစားအစာေတြ စားသံုးတဲ့ကေလးေတြမွာ တက္ၾကြမႈလြန္တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏွလံုး ကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း

အစားအစာထဲမွာပါ၀င္ေနတဲ့ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြက ႏွလံုးတစ္ရွဴးေတြကို အားနည္းေစပါတယ္။ ၾကြက္ေတြနဲ႔ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကို သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြပါ၀င္တဲ့ အစားအစာ စားသံုးမႈမ်ားတဲ့ ၾကြက္ေတြမွာ ႏွလံုးပ်က္စီးမႈ ျမန္ျမန္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ကင္ဆာ

ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြရဲ႕ အဓိက အႏၱရာယ္က အစာေျခလိုက္တဲ့အခါမွာ Carcinogens ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲသြားတာပါ။ ဒီ Carcinogens ဓာတ္က ကင္ဆာေရာဂါကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ကေန ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။

ခေနာၾကက္သားမႈန္႔

ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ကို ထုတ္လုပ္ရာမွာ ဓာတုေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ၾကာရွည္ခံ ပစၥည္းေတြကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ႏို္င္ပါ။

အဲ့ဒီအျပင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ၾကက္ေတြနဲ႔သာ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး သဘာ၀အတိုင္း အေျခာက္ခံေနတဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳကာ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြကို မထည့္ထားပါဘူး။

ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့၊ အရည္အေသြးျမင့္ အစားအစာေတြေကၽြးေမြးၿပီး ေမြးျမဴထားတဲ့၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ ၾကက္ျခံေမြးျမဴထားၿပီး၊ ေဟာ္မႈန္းေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ ဓာတု ေဆး၀ါးေတြမသံုးထားတဲ့ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ သန္႔ရွင္းမႈ တိုင္းတာတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အတူ ခေနာၾကက္သားမႈန္႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရုံေတြကို အၿမဲတေစ စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါတယ္။