ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူဦးေရ ပိုမို မ်ားျပားလာၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မာရသြန္အျပည့္ (၄၂ ကီလိုမီတာ) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Elijah Mbogo Mwaniki ႏွင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Margaret Njuguna တို႕က အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၁ ရက္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူဦးေရ အမ်ားဆံုး ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ယေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ မာရသြန္အျပည့္ (၄၂ ကီလိုမီတာ)၊ မာရသြန္တစ္ဝက္ (၂၁ ကီလိုမီတာ)၊ စိန္ေခၚမာရသြန္ (၁၀ ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ (၃ ကီလိုမီတာ) အေပ်ာ္တမ္း အေျပး/လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူဦးေရ ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Yoma Strategic Holdings Ltd, First Myanmar Investment Company Limited (FMI) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြင္း မျဖစ္မေန ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္ေသာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ လမ္းမမ်ားထက္တြင္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ စိတ္အားတက္ၾကြမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ၿပီး သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အမ်ိဳးသားအားကစားကြင္း တာထြက္အမွတ္ႏွင့္ ပန္းဝင္အမွတ္ရွိ လာေရာက္အားေပးသူမ်ား အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူထုတစ္ရပ္လံုး တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ကူးစက္ခဲ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ား
ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးအတြင္း ပထမဆံုးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ မာရသြန္အျပည့္ (၄၂ ကီလိုမီတာ) ၿပိဳင္ပြဲကို အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးလႈိင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦး၊ First Myanmar Investments (FMI) ၏ Executive Director ဦးလင္းၿမိဳင္ႏွင့္ Yoma Strategic Holdings ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Melvyn Punတို႔မွ နံနက္္ ၅ နာရီတြင္ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အမ်ိဳးသားအားကစားကြင္း၌ တာထြက္အလံေျမာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

မာရသြန္အျပည့္ အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Elijah Mbogo Mwaniki က ၂ နာရီ၊ ၁၉ မိနစ္၊ ၂၇ စကၠန္႔ (၂:၁၉:၂၇) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပန္းဝင္ၿပီး ပထမေနရာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Peter Kipleting Keter က အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ကြာျခား၍ ၂နာရီ၊ ၁၉ မိနစ္၊ ၅၅ စကၠန္႔ (၂:၁၉:၅၅) စံခ်ိန္ျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ပန္းဝင္ခဲ့ၿပီး ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Lukas Muteti က ၂ နာရီ၊ ၃၁ မိနစ္၊ ၂၁ စကၠန္႔ (၂:၃၁:၂၁) စံခ်ိန္ျဖင့္ တတိယေနရာကို ရရွိဗိုလ္စြဲခဲ့ၾကပါသည္။

မာရသြန္အျပည့္ အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Margaret Njuguna က ၂ နာရီ၊ ၅၁ မိနစ္၊ ၁၁ စကၠန္႔ (၂:၅၁:၁၁) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပန္းဝင္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ဆုႀကီးကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမ ပန္းဝင္ၿပီးေနာက္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Edinah Koech က(၂:၅၁:၁၂) စံခ်ိန္ျဖင့္ ဒုတိယေနရာ၊ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Valentine jepkemoi Serem က (၃:၁၃:၀၃) စံခ်ိန္ျဖင့္ တတိယေနရာ အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ မာရသြန္တစ္ဝက္ (၂၁ ကီလိုမီတာ) ၿပိဳင္ပြဲကို အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦး၊ First Myanmar Investments (FMI) ၏ Executive Director ဦးလင္းၿမိဳင္ႏွင့္ Yoma Strategic Holdings ၏ Chief Financial Officer ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းတုိ႔မွ တာလႊတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

မာရသြန္တစ္ဝက္ (၂၁ ကီလိုမီတာ) အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Joseph Mwangi Ngare က ၁ နာရီ၊ ၁၀ မိနစ္၊ ၃၂ စကၠန္႔ (၁: ၁၀: ၃၂) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပန္းဝင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲသြားခဲ့သည္။ မာရသြန္တစ္ဝက္ အမ်ိဳးသမီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Julia Njari က ၁ နာရီ၊ ၁၇ မိနစ္၊ ၃၅ စကၠန္႔ (၁:၁၇:၃၅) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပထမဆံုး ပန္းဝင္ခဲ့ပါသည္။

စိန္ေခၚမာရသြန္ (၁၀ ကီလိုမီတာ) ၿပိဳင္ပြဲကို အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦး၊ First Myanmar Investments (FMI) ၏ Executive Director ဦးလင္းၿမိဳင္ႏွင့္ Yoma Strategic Holdings ၏ Chief Financial Officer ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းတုိ႔မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

စိန္ေခၚမာရသြန္ (၁၀ ကီလိုမီတာ) အမ်ိဳးသား ၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Peter Ndolo က ၿပိဳင္ပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၃၀ မိနစ္၊ ၄၄ စကၠန္႔ (၃၀:၄၄) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပထမဆု ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ကို ရရွိခဲ့သည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Grace Njenga ကစိန္ေခၚမာရသြန္ (၁၀ ကီလိုမီတာ) အမ်ိဳးသမီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္အုပ္စုတြင္ ၄၀ မိနစ္၊ ၁၁ စကၠန္႔ (၄၀:၁၁) စံခ်ိန္ျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ပန္းဝင္ခဲ့ပါသည္။

“Run for Children” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ၂၀၁၈ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ရရွိလာသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္း ၄ ဖြဲ႕သို႔ ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းေငြ ပမာဏကို လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  • YCDC ၏ ပရဟိတ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမွ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္
  • ဆုထူးပန္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ (သံလ်င္)
  • သုခရိပ္ၿမံဳ လူမႈေထာက္ပံ့ေရးစီမံခ်က္ (တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ အေရွ႕ဒဂုံ၊ ၁၁ ရပ္ကြက္)
  •  ေဇယ်ာေရႊေတာင္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ(လွည္းကူး)

၂၀၁၈ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲရွိ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာေနရာ (Race Village) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၈ ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အမ်ိဳးသားအားကစားကြင္း ပင္မဝင္ေပါက္အနီးရွိ Race Village တြင္ ေပ်ာ္ရြင္စရာ အားကစားပြဲေတာ္တစ္ခု၏ အေငြ႔အသက္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ၾကရန္ အႏုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၿဖိဳးႀကီး၊ ဂ်ဳဝယ္၊ အမြန္း၊ ၿဖိဳးျပည့္စံု၊ လမင္းခ၊ ကုိေအာင္ ႏွင့္ ငယ္ဆူး တို႔က သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကသည္။ (၃ ကီလိုမီတာ) အေပ်ာ္တမ္း အေျပး/လမ္းေလ်ာက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ Miss Universe Myanmar 2016 အလွမယ္ ထက္ထက္ထြန္း မွ ဦးေဆာင္၍ Balance Fitness အဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္အတူ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ စပြန္ဆာ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခမဲ့ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ရိုးမ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.facebook.com/YomaYangonInternationalMarathon / www.yomayangonmarathon.com တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွႈ႕ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ရိုးမ-ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း (www.yomayangonmarathon.com)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ YYIM ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာရွိ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ လူထုတို႔ အေျပးအားကစားမွတဆင့္ ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ၿမိဳ႕ျပဆန္မႈႏွင့္ ေက်းလက္အေငြ႕အသက္မ်ား ေရာေႏွာေနေသးေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ ေန႔တစ္ေန႔ အျဖစ္ ကမာၻ႔ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ျပကၡဒိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

Yoma Strategic Holdings Ltd. အေၾကာင္း (www.yomastrategic.com)
Singapore Securities Exchange Trading Limited (SGX-ST) တြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္ထားသည့္ Yoma Strategic Holdings Ltd. သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ျခံေျမ၊ စားေသာက္ကုန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ SPA Group ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံး ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ထိပ္သီး ၅% တြင္ ပါဝင္သည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အာဆီယံကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ သတ္မွတ္သည့္ စကၤာပူ၏ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ အနက္ အဆင့္ ၁၇ တြင္ ရပ္တည္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ စကၤာပူကုမၸဏီမ်ား ဆုေပးပြဲတြင္ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔က (ေရႊ) ဆုကုိလည္း ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။

First Myanmar Investment Co., Ltd အေၾကာင္း (www.fmi.com.mm)
ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မင့္(န္) ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) သည္ အစု႐ွယ္ယာဝင္ (၈,၀၀၀) ေက်ာ္ ႐ိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ကုမၸဏီ စတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္အစြန္းရ႐ိွမႈႏွင့္ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝမႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ လက္႐ိွတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑ စသည့္ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္” တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စာရင္းဝင္ေသာ ပထမဆံုးကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။