၀မ္းဗိုက္မွာ အဆီေတြစုေနတာဟာ ခ်ရသိပ္ခက္ပါတယ္။ ၀မ္းဗိုက္မွာအဆီေတြစုေနရင္ သင့္ကို ယံုၾကည့္မႈေလ်ာ့ေစၿပီး အခုလို အဆီေတြစုတာဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအပါအ၀င္ ကင္ဆာေရာဂါတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ၀မ္းဗိုက္ကအဆီေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းေတြကို တင္ျပေပးပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ အစားအေသာက္ကိုလည္း ဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေန႕တိုင္ ဒီေလ့က်င့္ခန္း (၅) မ်ိဳးကိုလုပ္ေပးပါ။

၁။ အရင္ဆံုး ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနၿပီး ဗိုက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေထာက္ၿပီး ခါးကို ဆန္႔ႏိုင္သေလာက္ဆန္႔ေပးထားပါ။ ေျခဖ်ားေလးကိုလည္း ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ထိထားေပးပါ။ ၁၅ စကၠန္႔ကေန စကၠန္႔ ၃၀ ထိေနေပးၿပီး နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ ၁ႀကိမ္လုပ္ ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားၿပီး ၅ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။ ခါးနာတဲ့သူေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ မလုပ္ေပးသင့္ပါဘူး။

၂။ အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကမ္းျပင္မွာ ေျခဆန္႔ထိုင္ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ျမင့္ႏိုင္သေလာက္ျမင့္ေအာင္ မေပးၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေျခသလံုးနားမွာ ထားေပးပါ။ ၿပီးရင္အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ကေန စကၠန္႔ ၃၀ ေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္းျပန္ေနၿပီး ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားပါ။ ၁ႀကိမ္လုပ္ ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားၿပီး ၅ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၃။ အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို မတင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေျခေထာက္ကို ကိုင္ထားေပးပါ။ စကၠန္႔ ၃၀ ေလက္ေနၿပီး နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ ၁ႀကိမ္လုပ္ ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားၿပီး ၅ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ၀မ္းလ်ားေမွာက္လုိက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို တေဒါင္နဲ႔ေထာက္ထားလိုက္ၿပီး ေျခဖ်ားေလးကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိထားပါ။ ခါး တင္နဲ႔ ေနာက္ေက်ာကို မတ္မတ္ထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ကေန စကၠန္႔ ၃၀ ေလာက္ေနေပးၿပီး နဂိုအတိုင္းျပန္ေနလိုက္ပါ။ ၁ႀကိမ္လုပ္ ၿပီး ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားၿပီး ၅ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။ ေနာက္ေက်ာနာတတ္တဲ့သူေတြ ပုခံုးမွာ ဒဏ္ရာရွိခဲ့ဖူးသူေတြ၊ ေသြးတိုးရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဒီေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ေပးသင့္ပါဘူး။

၅။ အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ပက္လက္လွဲေနလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို မတင္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဒူးကို ပိုက္ထားေပးပါ။ အသက္ကို မွန္မွန္ရွဴပါ။ ဒီပံုအတိုင္း စကၠန္႔ ၆၀ ကေန ၉၀ ထိေနေပးၿပီးမွ နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ ၁ႀကိမ္လုပ္ ၿပီး ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္နားၿပီး ၅ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

အခုေျပာျပခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းအားလံုးကို တစ္ေန႔ ၃ ႀကိမ္ကေန ၅ ႀကိမ္ထိလုပ္ေပးၿပီး တစ္ပတ္ ၃ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။ တစ္ရက္လုပ္လိုက္ တစ္ရက္နားလိုက္နဲ႔ လုပ္ေပးပါ။ မနက္တိုင္း လုပ္ေပးတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

သတိျပဳရန္

ကိုယ္၀န္ရွိေနတဲ့သူေတြ၊ မၾကာခင္ကမွ ခြဲစိပ္ကုသမႈလုပ္ထားတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ေက်ာ (သို႔) ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရထားတဲ့သူေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး။