ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာမွာ အိမ္ထဲမွာျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားေတြရွိသလုိ ျပင္ပမွာေလေကာင္းေလသန္႔ရွဴၿပီး ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြရွိပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလည္းျပဳလုပ္နုိင္သလုိ စိတ္ေပါ့ပါးလန္းဆန္းမႈကိုလည္း ရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Source: Freepik

ေန႔ရက္တုိင္းမွာ နာရီပိုင္းခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့သူဟာ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုလ်ံေနတဲ့အဆီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းနိုင္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကကူညီနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေတာင္တက္ျခင္း

Source: pyreneanway.com

အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာစုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈကိုရရွိေစနုိင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္မိမိယံုၾကည္မႈတိုးပြားေစနုိင္တဲ့ အားကစားနည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

စက္ဘီးစီးျခင္း

Source: Liv Cycling

စက္ဘီးစီးတဲ့အက်င့္ကုိ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာေမြးျမဴထားသင့္ပါတယ္။ ခႏၶာေအာက္ပိုင္းၾကြက္သားေတြကုိ သန္မာက်စ္လစ္ေစၿပီး အေမာလံုေစပါတယ္။ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ခႏၶာကိုယ္အတြက္ စက္ဘီးစီးေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ေျပးျခင္း

Source: Intermountain Healthcare

သင့္ရဲ႕နံနက္ခင္းတုိင္းကုိ ေျပးေနတဲ့ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ စတင္သင့္ပါတယ္။ ေပ့ါပါးသြက္လက္ၿပီး လန္းဆန္းက်န္းမာနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ၿပီး ေရခ်ိဳး၊ ရံုးတက္ရတဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ခံစားခ်က္ကုိ နွစ္ၿခိဳက္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Featured Image Source: EyeEm