တျခားသူကို ေက်းဇူးတင္တတ္ပါေစ

သင့္အေပၚ ေက်းဇူးျပဳခဲ့တဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္တတ္ပါေစ။ မိသားစု မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကို အခ်ိန္ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ပါ။ အေကာင္းဖက္ကေတြးတတ္ေအာင္ေနပါ။

သင့္ကိုယ္သင္ဂရုစိုက္ပါ

သင့္ကိုယ္သင္ ဂရုစိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အလွပအတြက္ေကာ ဂရုစိုက္ေပးပါ။ ဘ၀ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ပါ။

လက္ခံတတ္ေအာင္သင္ယူပါ

သင့္ရဲ႕ လက္ရွိဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ လက္ရွိအေနအထားကို လက္ခံတတ္ေအာင္သင္ယူပါ။ သင့္ဘ၀ကို သင္အျပစ္တင္ေနလို႔ ဘာမွထူးလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ပစၥဳပၸာန္ကို အာရံုစိုက္ပါ

သင့္ေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့သူကို သင္ဂရုစိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ယခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸာန္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ၿပံဳးပါ

ၿပံဳးတာဟာ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို ပထမဆံုး ေတြ႔တဲ့အခါ ၿပံဳးပါ။ အသိမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေျပာဆိုႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ ၿပံဳးပါ။

သင့္ကိုယ္သင္ တျခားသူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တာကို ရပ္လိုက္ပါ

အဲဒီလို ႏိႈင္းယွဥ္ေနသမွ်ေတာ့ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

သင့္က်န္းမာေရးအတြက္၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးပါ။