ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုုပ္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္မႈရွိတဲ့ ဘဝတစ္ခုုရဲ႕ အေျခခံအုုတ္ျမစ္တစ္ခုုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုုလည္း ဘယ္လိုုမ်ိဳးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သလဲဆိုုတာအေပၚမွာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေနၿပီျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ားေနတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဆိုုရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းက ဦးစားေပးအေနနဲ႕လိုုအပ္လာပါၿပီ။

ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္လုုပ္ေပးျခင္းက ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ တုိက္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္ေတြမွာ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္စြာ အစားစားသံုုးသည္ႏွင့္အညီ အလြန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္လိုုေလ့က်င့္ခန္းေတြက ပိုုမိုုထိေရာက္မႈရွိေစသလဲဆိုုတာကိုု သိရွိဖုုိ႕အတြက္ အခုုပဲေဖာ္ျပေပးလိုုက္ရပါတယ္။

၁။ လမ္းေလ ွ်ာက္ျခင္း

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမေရြး အေကာင္းဆံုးနဲ႕ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ သြက္သြက္လက္လက္လမ္းေလ ွ်ာက္ေပးျခင္းက ႏွလံုုးခုုန္ႏႈန္းကိုုျမင့္တက္ေစတဲ့ ေအရိုုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး တစ္ကိုုယ္လံုုးက်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။

လမ္းစမေလ ွ်ာက္ခင္မွာ ေျခေထာက္ကိုကာကြယ္ဖို႕အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး က်စ္က်စ္လစ္လစ္ရွိသည့္ အားကစားဖိနပ္ေတြကို ေသခ်ာစီးေပးပါ။

၂။ Tai Chi

တရုုတ္ရိုုးရာသိုုင္းကစားနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေလးနက္သည့္အသက္ရွဴသြင္း ရွဴထုုတ္မႈတိုု႕ကိုု ညင္သာတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထားပါတယ္။ နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေႏွးေကြးညင္သာသည့္ပံုုစံနဲ႕ ျပဳလုုပ္သြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ အေႀကာပ်က္စီးမႈကိုု ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေစႏိုုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္း

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား ဤေလ့က်င့္ခန္းကိုုလုုပ္ႀကည့္ဖိုု႕ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုုယ္မွ အင္ဆူလင္ကို တံု႕ျပန္မႈအားပိုုေကာင္းေစဖိုု႕အတြက္ ကူညီေပးၿပီး ႏွလံုုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုုင္ေျခကိုု ေလ ွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ အဆင့္ ၂ ဆီးခ်ိဳရွင္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ႀကြက္သားသိပ္သည္းမႈကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု႕ ကူညီေပးႏိုုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေရကူးျခင္း

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား ေန႕စဥ္ျပဳလုုပ္ရမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ ေနာက္ထပ္ေအရိုုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ္ခႏၶာတစ္ခုုလံုုး က်စ္လစ္မႈကိုုတုုိးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးခ်ိဳပမာဏကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ဖိုု႕ ကူညီေပးပါတယ္။ ထိုု႕အျပင္ ခႏၶာကိုုယ္အတြင္းမွ အဓိကႀကြက္သားမ်ားကိုု သန္မာေစပါတယ္။

၅။ ေယာဂ

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစတဲ့ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုုယ္ခႏၶာေအာက္ပိုုင္းအဆီမ်ားကိုု နည္းပါးေစဖိုု႕ကူညီေပးၿပီး အေႀကာအလုုပ္လုုပ္မႈကိုု တိုုးတက္ေစပါတယ္။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကိုုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္လွပါတယ္။

ကိုုယ့္ရဲ႕မိသားစုုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္ သိုု႕မဟုုတ္ အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ဆီးခ်ိုဳေရာဂါရွိေနတယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီလိုုမ်ိဳးေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြလုုပ္ေပးဖိုု႕ တုုိက္တြန္းလိုုက္ပါ။