သီးႏွံပင္ေတြက အသီးမျဖစ္ခင္ ပံုသ႑န္နဲ႔ အသီးျဖစ္ၿပီး ပံုသ႑န္နဲ႔ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ကြာျခားတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သီးႏွံပင္ေတြရဲ႕ အသီးမျဖစ္ခင္ ျမင္ရတဲ့ ပံုသ႑န္ေလးေတြကိုေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

သေဘၤာသီး

စြံ႔ပလြန္သီး

နာမည္ႀကီး သီးႏွံေတြရဲ႕ အသီးမျဖစ္ခင္ ပံုသ႑န္မ်ား

နႏြင္း

 

ဂ်င္း

 

စပါး

 

နဂါးေမာက္သီး

 

သီဟိုေစ့