ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက က်န္းမာတဲ့ ဦးေႏွာက္ကို ရရွိေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း၊ မွတ္ဥာဏ္ေတြကို ေကာင္းေစၿပီး အာရုံေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ဦးေႏွာက္က ၾကြက္သားေတြလိုပါဘဲ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လႈပ္ရွားေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ၊ တူညီတဲ့ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ၊ စိတ္ညစ္မႈေတြက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

က်န္းမာတဲ့ ဦးေႏွာက္က အသစ္ေတြေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေလ့လာသင့္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္က်န္းမာဖို႔အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းဖို႔လည္းလိုအပ္သလို ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ အာဟာရမွ်တစြာပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

ဦးေႏွာက္က်န္းမာဖုိ႔အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမယ့္ အားကစားေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာရွိတဲ့ Illinois တကၠသိုလ္က ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေဆာင္သူေတြက မလုပ္ေဆာင္သူေတြထက္ ဦးေႏွာက္ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

Brain

ဒါက ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါမ်ိဳးကိုလည္း မျဖစ္ပြားေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

အေလးခ်ိန္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

တစ္ေန႔ကို နာရီ၀က္ေလာက္ အေလးခ်ိန္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက်မွ ႏွလံုးကအားေကာင္းၿပီး ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္စီဂ်င္မ်ားမ်ားေရာက္ႏိုင္တာပါ။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ဖိအားေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္၊ က်ိဳးေၾကာင္းညီညီဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းေတြ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းေတြ တိုးတက္ေစပါတယ္။

ကခုန္ျခင္း

Zumba အကသင္တန္း တက္ေနပါသလား။ တက္ေနတယ္ဆိုရင္ ဆက္ၿပီးတက္ပါေနာ္။

ကခုန္ျခင္းက ၾကြက္သားေတြေရာ ဦးေႏွာက္ၾကြက္သားေတြအတြက္ပါက်န္းမာေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္ဆက္သြယ္မႈေတြကို အားေကာင္းေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပိုရေစပါတယ္။

ေရထဲမွာလုပ္လုိ႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ဥပမာ ေရကူးတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းလိုမ်ိဳးပါ။ ဒီလိုေလ့က်င့္ခန္းေတြက ကယ္လိုရီေတြကို ပိုၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီး က်န္းမာတဲ့ဦးေႏွာက္ရေစပါတယ္။