ႏွလံုးဆိုတာ ၾကြက္သားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေသြးေတြကို ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ေအာက္စီဂ်င္ပါ၀င္တဲ့ ေသြးက ႏွလံုးကို စီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရင္ ရုတ္တရက္ ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ျခင္း(Heart Attack) ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေအာက္စီဂ်င္ပါ၀င္တဲ့ ေသြးေတြကို ႏွလံုးကို မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ Heart Attack ျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးႏိုင္ပါတယ္။

Heart Attack ရဲ႕ လကၡဏာမ်ားမွာ

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနသာထိုင္သာမရွိျခင္း

ရင္ဘတ္မွာ တစ္ခုခု ဖိထားသလို၊ နာက်င္သလို၊ ညွစ္ထားသလို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

အသက္ရွဴမ၀ျခင္း

အသက္ရွဴက်ပ္သလိုလို၊ အသက္ရွဴမ၀သလို ခံစားရျခင္း။

စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလာျခင္း။

ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ကိုက္ခဲလာျခင္း။

တခ်ိဳ႕လူနာေတြက လည္ပင္၊ ၀မ္းဗိုက္၊ ေနာက္ေက်ာ၊ ေမးရိုးနဲ႔ လက္ေမာင္း စသည္တို႔မွာ ကိုက္ခဲလာတတ္ပါတယ္။

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း။

ႏွလံုးက ေသြးေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ပို႔ေဆာင္မေပးႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ေသြးေတြက အဆုတ္ထဲကို၀င္ေရာက္ၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုလကၡဏာမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိမိပါက Heart Attack ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းကို သြားေရာက္သင့္ပါတယ္။