နားဟာ အၾကားအာရံုထက္ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

hearing-loss

ကၽြန္မတို႔ရဲ့ အသံၾကားႏိုင္စြမ္း အတိုးအက်ယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးမႈကို ႀက့ဳေတြ႔ၾကရပါတယ္။ နားထဲမွာ ဖေယာင္းေတြျဖစ္ေပၚၿပီး နားစည္ကိုပိတ္ေစတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ နားထဲမွာ ေရာဂါပိုး၀င္တာနဲ႔ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေအာင္လည္း သံုးလို႔ရပါတယ္။

သဘာ၀နည္းလမ္းနဲ႔ အၾကားအာရံုကို ျပန္ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

နားအစက္ခ်ရည္ျပဳလိုပ္ႏိုင္မဲ့ သဘာ၀ေဆးေတြကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ

20150106-minced-garlic-vicky-wasik-5Proven-Home-Remedies-For-Ear-Infections16

ၾကက္သြန္ျဖဴကို အခြံႏႊာၿပီးသား ၄ စိတ္။ ၿပီးရင္ ေတာက္ေတာက္စဥ္းၿပီး ခရားအေသးတစ္လံုးထဲထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ သံလြင္ဆီကို ၾကက္သြန္ျဖဴ ဖံုးသြားေအာင္ ထည့္ပါ။

အဲဒီေနာက္ အဲဒီခရားကို ေနေရာင္ထိုးၿပီး ေႏြးတဲ့ ေနရာမွာထားပါ။ ေနေရာင္ခ်ည္တိုက္ရိုက္ရတဲ့ေနရာမွာေတာ့မထားရပါဘူး။ ၂ ရက္တိတိထားပါ။ ၂ ရက္ၿပီးရင္ ေမႊလိုက္ၿပီး ေအးတဲ့ေနရာမွာထားပါ။

670px-Get-Rid-of-Ear-Wax-Step-6-Version-3

ၿပီးရင္ နားစက္ခ်ေဆးအေနနဲ႔သံုးလို႔ရပါၿပီ။ နားတစ္ဖက္ကို ၄ စက္ခ်ပါ။ ၿပီးရင္ ၀ါဂြမ္းနဲ႔ ပိတ္ထားပါ။နားစည္ထဲ၀င္သြားေအာင္ နားကို တစ္ဖက္ေစာင္းေပးပါ။ တစ္ေန႔ကို တစ္ခါလုပ္ေပးပါ။