ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ကိုယ္တြင္း အဂၤါတိုင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိုဳ႕ အဂၤါေတြလို ဥပမာ ႏွလံုးလို အသက္ရွင္ဖို႔မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတဲ့ အဂၤါေတြရွိသလို ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖယ္ထုတ္လိုက္လည္း အသက္ရွင္ႏုိင္တဲ့ အဂၤါေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အူအတက္ (The appendix)

အူအတက္က ေသးငယ္ၿပီး အူမႀကီးနဲ႔ တြဲလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ၀မ္းဗိုက္ရဲ႕ ေအာက္ဘက္ ညာဘက္အျခမ္းမွာရွိေနပါတယ္။ အူအတက္ေရာင္ရမ္းရင္လည္း အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ အူအတက္ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးႀကီးႀကီးမားမား မရွိပါဘူး။

ေဘလံုး (The Spleen)

ေဘလံုးက ၀မ္းဗိုက္မွာတည္ရွိၿပီး ေသြးေတြကို စစ္ထုတ္တာ၊ ေရာဂါ ပိုးမႊားေတြကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ကူညီေပးပါတယ္။

ေဘလံုးကို က်န္းမာေရးအရ ထုတ္လိုက္ရရင္လည္း အသက္ဆက္ရွင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးမႊားမ၀င္ေအာင္ ဂရုစိုက္ၿပီးေနထိုင္ရင္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္လိုေနႏိုင္ပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္

ေက်ာက္ကပ္က ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ ကိုယ္တြင္းအဂၤါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေသြးေတြသန္႔စင္ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ဆီးကေနလည္း စြန္႔ထုတ္ေပးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူေတြမွာ ေက်ာက္ကပ္ ၂ လံုးပါ၀င္ၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေက်ာက္ကပ္ ၁ လံုးတည္းနဲ႔အဆင္ေျပပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္တစ္လံုးတည္းနဲ႔ ပံုမွန္လူေတြအတိုင္း အသက္ရွင္ေနထိုင္လို႔ရပါတယ္။

သည္းေျခအိတ္ (The Gallbladder)

သည္းေျခအိတ္က ေသးငယ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ရွိပါတယ္။ အသည္းရဲ႕ အေနာက္မွာရွိပါတယ္။ အစာေျခစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

သည္းေျခအိတ္ထုတ္ထားတဲ့သူေတြလည္း ဂရုစိုက္ရင္ ဘ၀ကို တျခားသူေတြလိုဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ပါတယ္။