ကိုယ္လက္တက္ႀကြမႈရွိျခင္း၊ ေဆးလိပ္မေသာက္သံုးျခင္း စသျဖင့္ေသာ လူသိမ်ားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားက ႏွလံုးကို က်န္းက်န္းမာမာရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္မႈရွိတဲ့ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာပမာဏထိန္းျခင္း တုိ႕ကဲ့သုိ႕ နည္းလမ္းသံုးမ်ိဳးသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း သုေတသီမ်ားရဲ႕ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြလည္း ရွိေသးတာေႀကာင့္ ေသခ်ာမွတ္သားထားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

မနက္စာကို အခ်ိန္ေပးၿပီးစားသံုးပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ မနက္စာကိုစားသံုးေပးျခင္းက ေသြးေႀကာပိတ္ဆို႕မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ့္ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

တရားမွတ္ျခင္း

တရားထုိင္ျခင္း၊ တရားမွတ္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ကိုအနားေပးရန္ႏွင့္ စိတ္ကိုတိတ္ဆိတ္မႈရွိေစရန္တို႕အတြက္သာ ေကာင္းမြန္သည္မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရာမွာလည္း အေရးႀကီးအခန္းတစ္ခုကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။

‘Yo-yo’ dieting ကုိေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

‘Yo -yo’ dieting သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခါးအခ်ိဳးအစားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ရံုသာမက ႏွလံုးကိုပါဒုကၡေပးလာႏိုင္ပါတယ္။

ရန္လိုစိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရန္လိုစိတ္မ်ားလာသည့္အခါ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္လာႏုိင္ေျခပါ ျမင့္တက္လာဖို႕ ဆက္စပ္ေနတာေႀကာင့္ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည့္ စိတ္ဆိုးမႈ၊ ေဒါသထြက္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မယ့္ ကိစၥမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ရွားပါ။