ျပည့္စုံၾကြယ္ဝသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုကို   ၾကံ့ခုိင္ထက္ျမက္သည့္ မိသားစုမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး၊ ၾကံ့ခုိင္ထက္ျမက္သည့္ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္ရန္  အစဥ္သေရြ႕   ၾကံ့ခုိင္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ၾကံ့ခုိင္ထက္ျမက္လာေစရန္ အတြက္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီၿပီး  သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည့္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ Iron Deficiency Anaemia (IDA) အား  တိုက္ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။  သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့  ေသြးအားနည္းေရာဂါသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ  အျဖစ္အမ်ားဆံုး အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ မ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနပါသည္။  သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေသြးအားနည္းေရာဂါ   ဆိုသည္မွာ  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုုယ္ထဲတြင္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တ့ဲေနျခင္း၊  (သို႔မဟုတ္) လုိအပ္သည္ထက္၊ အဆမတန္  ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင္ ့  ခံစားရေသာ  က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္  ျဖစ္သည္။  သံဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏   ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးၾကီးသည့္   သတၳဳဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

Nestlé Nutrition, Health and Wellness Manager ေဒါက္တာ ဆုႏြယ္ေဇာ္၏ အဆိုအရ  “သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေသြးအားနည္းေရာဂါ အေၾကာင္း အသိပညာေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့   ေသြးအားနည္းေရာဂါ  ရဲ့  သာမန္လကၡဏာေတြကို မိသားစုဝင္ေတြေတာင္မွ သတိမထားမိတတ္ၾကပါဘူး။  အလိုအေလ်ာက္ ေမာပန္းျခင္း၊  ႏြမ္းနယ္ျခင္ းနဲ႔  မၾကာခဏ မူးေဝတတ္ျခင္း စတဲ့ မျပင္းထန္တဲ့  ေရာဂါလကၡဏာေတြ     ျပရင္၊ တျခား ေနာက္ကြယ္က  ဒီလို  ေရာဂါ  လကၡဏာေတြ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ မူလအေၾကာင္း အရင္းကို မရွာေဖြၾက  ေတာ့ဘဲ  အနားယူဖို႔သာ  တိုက္တြန္းတတ္ၾကပါတယ္။  ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာ၊ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့  ေသြးအားနည္း  ေရာဂါဟာ   ျပင္းထန္တဲ့  အေျခအေနကို  ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊  ကာလရွည္ၾကာ ျပႆနာေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။” ဟု သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Nestlé BEAR BRAND မွ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး   တစ္လတာၾကာျမင့္သည့္ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခ႔ဲသလို Nestle’ BEAR BRAND Enriched Malted Milk  အသစ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာမိသားစုမ်ားအား ပုိမုိၾကံ့ခုိင္ထက္ျမက္သည့္ မိသားစုမ်ား ျဖစ္လာေစရန္  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္

Nestlé Myanmar ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Hayri Devrim Cobek မွ “ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕  ေန႔စဥ္စားသုံးမႈထဲမွာ သံဓာတ္ၾကြယ္ဝတ႔ဲ  အစားအစာေတြ ပါဝင္မႈနည္းတာကို ေတြ႔ရျပီး၊ သံဓာတ္လုံေလာက္တ႔ဲ  အစာ အာဟာရကို စားသုံးျခင္းလည္း မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါဟာဆုိရင္ တျခားကိစၥေတြလိုပဲ အထူးတလည္ အာရုံစိုုက္   ေျဖရွင္းဖို႔ သင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာမိသားစု  ေတြအေနနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ထက္ျမက္တဲ့ မိသားစု တစ္ခု  တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊  လုိအပ္ခ်က္ေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး၊ ကာလၾကာရွည္ အသိပညာေပးသြားမယ့္ သံဓာတ္    သတိေပးခ်က္ အစီအစဥ္ကို    ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူအမ်ားစုမွာ  အာဟာရႏွင့္  က်န္းမာေရး  အေၾကာင္း ပိုမို ေလ့လာရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိကာ သံဓာတ္  ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းမွသည္၊ မၾကာခဏ သံဓာတ္ ပမာဏ တိုင္းတာျခင္း အထိ ျပဳလုပ္ၿပီး၊  အစားအစာ  အမ်ဳိးအစားႏွင့္ စားေသာက္မႈ ပံုစံအား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စသည္တို႔ကို စတင္ေလ႔က်င့္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လိုအပ္ေနပါ ေသးသည္။  ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာကုန္ပစၥည္း  အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သည့္  Nestlé ၏ Nestlé BEAR BRAND မွ ဦးေဆာင္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္၊ သံဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ  တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အား အသိပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္မာခ်ဳိ ၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အကယ္ဒမီ  အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ႏွင့္ ခ်စ္သုေဝ တုိ႔မွလည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ ပံ့ပုိးလ်က္ ရွိပါသည္။

“ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ပုိမုိက်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေသာ အနာဂါတ္မ်ားအတြက္ Nestlé မွ ေန႔စဥ္  အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္   ရာတြင္ လူမႈ ဘဝမ်ားအား ၎တိုု႔၏  ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ Nestlé မွ  အရည္အေသြးျပည့္အာဟာရႏွင့္ စားေသာက္ကုန္  ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား ပိုမိုအသိပညာတိုးၿပီး  ၾကံ့ခိုင္ ထက္ျမက္ေသာ  မိသားစုမ်ားေဆာက္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ပထမဆံုး ထုတ္လုပ္ထားၿပီး  ကမၻာ့အဆင့္မီ  နည္းပညာေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးရဲ႕ သံဓာတ္ခ်ဳိ့တဲ့မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္  အာဟာရျပည့္  Nestlé BEAR BRAND Enriched Malted Milk ကို ထုတ္လုပ္လိုက္ပါၿပီ။” ဟု  Mr. Cobek မွ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Nestlé Myanmar မွ Senior Marketing Manager, Ms. Ivy Tan မွ  Nestlé BEAR BRAND Enriched Malted Milk  တြင္ ခႏၶာကိုုယ္မွ ေန႔စဥ္လုိအပ္ေသာ သံဓာတ္ပမာဏ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကြ်န္မတို႔ရဲ့  အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ မုေယာႏို႔ရည္ဟာ သံဓာတ္နဲ႔ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ ပိုမိုပါဝင္သည့္အတြက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားကုိ  ပုိမုိၾကံ့ခုိင္ထက္ျမက္လာေစႏုိင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ Vitamin B  အုပ္စုနဲ႔ Vitamin C အစရွိတာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္္။ အရသာရွိၿပီး မုေယာႏွင့္ႏို႔အရသာသမမွ်တလုိ့ အခ်ဳိအဆိမ့္  သမမွ်တၿပီး    အသက္အရြယ္မေရြး မိသားစုဝင္တိုင္း  ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မယ့္ အရသာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ့အျပင္ Ms. Ivy မွ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေၾကာင္းကုိ ျမန္မာျပည္သူလူအမ်ားၾကား ပိုမို သိရွိေစရန္အတြက္ Nestlé BEAR  BRAND မွပရဟိတလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ #strongfamily အမည္ရ ပိုမို ၾကံ့ခိုင္ထက္ျမက္ေသာ မိသားစုအျဖစ္ တည္ေဆာက္  ႏိုင္ေစေရးအတြက္https://web.facebook.com/nestlebearbrandmyanmar/ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ လူထု  ပရဟိတပါဝင္မႈ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ တစ္သန္း ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး၊ ရရွိလာေသာ ပရဟိတပါဝင္မႈ  အေရအတြက္  အတိုင္း Nestlé BEAR BRAND Enriched Malted Milk ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္  လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ  စတင္ကာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊  ဇန္နဝါရီလ   (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားအား #strongfamily ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ၿပီး သင္ႏွင့္အတူ သင့္မိသားစုမွ   လက္ေမာင္းေကြးပံုသဏၭာန္ ျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကာ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ Nestlé BEAR BRAND   Facebook စာမ်က္ႏွာ၏ comment box တြင္ comment ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ သင္၏#strongfamily ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈ  ေထာက္ခံမႈအား ျပသႏိုင္ပါၿပီ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Nestlé BEAR BRAND မွ roadshow အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္တကြ၊ မုေယာႏုိ့ရည္ နမူနာ တိုက္ေကြ်းျခင္း အစီအစဥ္မ်ား  အပါအဝင္  သံဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိလည္း အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားထံ  အေရာက္လွမ္းလာမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔  ျမန္မာမိသားစုေတြရဲ့  မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့  သူေတြကို  သံဓာတ္္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကာကြယ္ ဖို႔အတြက္၊  ကြ်န္ေတာ္တုိ့ရဲ့အာဟာရ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ဆက္လက္မွ်ေဝသြားမယ္လုိ့ ေရရွည္ ကတိကဝတ္ျပဳပါတယ္။” ဟု  Mr. Cobek မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Nestlé BEAR BRAND Enriched Malted Milk အေၾကာင္း ပိုမို သိရွိလိုပါက တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ေသာhttps://web.facebook.com/nestlebearbrandmyanmar/ သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

NESTLÉ GLOBAL အေၾကာင္း

NESTLÉ သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္  ထိပ္တန္းကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း 189 ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခြဲမ်ားတည္ရွိၿပီး၊ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၂၈၀၀၀ မွ  Nestlé ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ လူမႈဘဝ ပိုမို ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပိုမို က်န္းမာေသာ အနာဂတ္အား ပံ့ပိုးေပးရန္  ကတိကဝတ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ Nestlé  မွ စားသံုးသူလူထုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ မ်ားျပားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ NESCAFE’ သို႔မဟုတ္ NESPRESSO အစရွိေသာ တစ္ကမၻာလံုးအသိအမွတ္္ျပဳ  ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မွသည္ ေဒသခံမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ Ninho အထိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား  ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ အာဟာရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းသုခ(Nutrition, Health and Wellnenss) စသည့္  မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီအား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။Nestlé အား ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Vevey  ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ခန္႕က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Nestlé Myanmar အေၾကာင္း

Nestlé ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး Nestlé Myanmar Limited  အား၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ MDG (Myanmar Distribution Group) ႏွင့္ လက္တြဲကာ Nestlé  သည္ ၎၏ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ NESCAFÉ, MILO, NESTLÉ BEAR BRAND, MAGGI,  LACTOGEN ႏွင့္ CERELAC အစရွိသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအား ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။