ထမင္းေပါင္းအိုး

  • ထမင္းေပါင္းအိုးထဲကို ထည့္တဲ့ အိုးရဲ႕ အျပင္ပိုင္းက ညစ္ပတ္ ၿပီး စိုစြတ္ေနရင္ မထည့္သင့္ပါဘူး။ ေသခ်ာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေနမွ ထည့္သင့္ပါတယ္။

13332510-30333905-1478145-0-1476287117-1476290700-650-9-1488295420-650-777e75fbac-1492089282

  • အိုးကို သံေခြ နဲ႔ မတုိက္သင့္ပါဘူး။ ဒါက အိုးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာ့တို႔ အစိမ္းဘက္တို႔နဲ႔ဘဲ တိုက္သင့္ပါတယ္။
  • အိုးထဲမွာ တိုင္းတာတဲ့အမွတ္ေလးေတြပါ၀င္ၿပီး အျမင့္ဆံုး အမွတ္ထက္ပိုၿပီး ထည့္ကာ မခ်က္သင့္ပါဘူး။

အိမ္သံုး ပစၥည္းေတြကုိ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေနမိတဲ့ သံုးစြဲမႈအမွားမ်ား

မိုက္ခရိုေ၀့ (Microwaves)

13332710-30334105-1478149-0-1476289190-1476290725-650-38-1488295420-650-777e75fbac-1492089282

  • အေလးခ်ိန္ ေပါ့ပါးတဲ့ အစားအစာမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ရင္ အဲ့ဒီ အစားအစာေဘးနားမွာ ေရတစ္ဖန္ခြက္ကို တင္ထားေပးပါ။ ေရက မိုက္ခရိုေ၀့ကထြက္တဲ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္တခ်ိဳ႕ကို စုပ္ယူထားႏိုင္ပါတယ္။
  • မိုက္ခရိုေ၀့ကို အသံုးျပဳေနခ်ိန္အတြင္း မိုက္ခရုိေ၀့ရဲ႕ ေလထြက္ေပါက္ကို ကို အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုနဲ႔ မပိတ္မိေအာင္ သတိထားပါ။
  • မိုက္ခရိုေ၀့ကို အထဲမွာ ဘာမွမထည့္ဘဲ စက္မဖြင့္သင့္ပါဘူး။ ဒါက Magnetron (မိုက္ခရိုေ၀့စက္ကို လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ စက္) ကို ပ်က္စီးေစတတ္ပါတယ္။
  • မိုက္ခရုိေ၀့အေပၚမွာ ေလးလံတဲ့ ပစၥည္းေတြ မတင္ထားသင့္ပါဘူး။

13332760-30334155-1478149-0-1476338569-1476338573-650-32-1488295420-650-777e75fbac-1492089282

  • မိုက္ခရိုေ၀့ထဲ ထည့္ဖို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ ပန္းကန္ေတြကို လံုး၀မထည့္သင့္ပါဘူး။ ဥပမာ မယ္လမင္းတို႔၊ စတီး တို႔န႔ဲလုပ္ထားတဲ့ ပန္းကန္မ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေတြက မီးေလာင္တတ္ပါတယ္။ မယ္လမင္းကေတာ့ အထဲက အစားအစာထဲကို အဆိပ္ဓာတ္ေတြ၀င္သြားတတ္ပါတယ္။
  • လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အပူမေပးပါနဲ႔။
  • မိုက္ခရိုေ၀့ကို အသံုးျပဳၿပီးရင္ ႏူးညံ့တဲ့ အ၀တ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးပါ။