ညဖက္ေတြမွာ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ျပႆနာဟာ ယေန႕ေခတ္မွာ လူအမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေႀကာင္းအရင္းကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ အစားအေသာက္ညီမွ်မႈမရွိတာေတြ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ တစ္ေန႕တာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ညဖက္မွာ ေသခ်ာအိပ္စက္ဖို႕လိုအပ္တာေႀကာင့္ စကၠန္႕ ၁၂၀ အတြင္းမွာပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

နည္းလမ္း ၁

လွ်ာ၊ ေမးရိုးႏွင့္ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ရွိ ႀကြက္သားေတြအပါဝင္ မ်က္ႏွာရွိႀကြက္သားေတြအားလံုးကို အေႀကာေလွ်ာ့ထားပါ။

နည္းလမ္း ၂

ပုခံုးေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် နိမ့္သထက္နိမ့္ေအာင္ ႏွိမ့္ေပးၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ထားထားပါ။

နည္းလမ္း ၃

အသက္ရွဴထုတ္လိုက္ၿပီး ရင္ဘတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေျခေထာက္ေတြကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနၿပီး အေႀကာေတြအကုန္ေလွ်ာ့ထားပါ။

နည္းလမ္း ၄

အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြအတိုင္း လုပ္ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံစံေလးကို မ်က္လံုးထဲမွာ ျမင္ေယာင္လိုက္ပါ။

ဒီလိုပံုေလးအတိုင္းပဲ ေရျပင္ထက္ေလွကေလးထဲမွာ အိပ္ေနသလိုမ်ိဳး စဥ္းစားလိုက္ၿပီး သဘာဝသံစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရလိႈင္းသံေလးကို နားေယာင္ေနလိုက္ပါ။

Source: BrightSide