ဆီးထဲေသြးပါျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ Urinary tract infections ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊

၂။ Pyelonephritis ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊

၃။ Bladder or Kidney stone ဆီးအိမ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္၊

၄။ Enlarged prostate ေယာက္်ားဆီးက်ိတ္ၾကီးေနျခင္း၊

၅။ Kidney disease ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဥပမာ Glomerulonephritis ေရာဂါ၊  Viral or strep ပိုးဝင္ျခင္း၊ Vasculitis ေရာဂါ၊ IgA nephropathy ေရာဂါ၊

၆။ Cancer ဆီးလမ္းကင္ဆာ၊

၇။ Sickle cell anemia ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊

၈။ Kidney injury ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ခံရျခင္း၊

၉။ Medications ေဆးတခ်ိဳ႕၊ ဥပမာ aspirin နဲ႔ heparin ေဆး။၊

၁ဝ။ Strenuous exercise ေလ့က်င့္ခန္း အျပင္အထန္လုပ္ျခင္း၊

၁၁။ အေၾကာင္းရွာမရျခင္း။

အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေယာက္်ားေတြမွာ ဆီးထဲေသြးပါျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

  • ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္၊ ဆီးအိမ္ေက်ာက္၊
  • ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးအိမ္၊ ဆီးလမ္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား၊
  • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ ဆီးက်ိတ္ၾကီးျခင္း၊ ကင္ဆာ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိတ္ေနျခင္း၊
  • Phenytoin, Quinine, Rifampin ေဆးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း

ရွားပါးတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ

  • Sickle cell anemia ေမြးရာပါ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
  • Von Hippel-Landau disease ေမြးရာပါ ေက်ာက္ကပ္၊ က်ားအစိႏွင့္ ခါးဆစ္ ေရာဂါ၊
  • Systemic Lupus Erythatosus (SLE) လူးပတ္စ္ေရာဂါ၊

ဆီးထဲေသြးပါေနတာကို ရိုးရိုးမ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရတာရွိသလို မွန္ဘီလူးနဲ႔စစ္မွသိတာလည္းရွိတယ္။ ဆီးအေရာင္နီရဲေနတာ၊ နီညိဳေနတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ေရာဂါအေၾကာင္းရင္းအလိုက္တြဲရွိေနတဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြလည္းရွိပါမယ္။