ေဒါက္တာထိန္အခမဲ့ေဆးခန္းမ်ားတြင္ႏိုင္ငံျခားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားလာေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခမဲ့အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအစီအစဥ္အရစာရင္းေပးသြင္းထားသူလူနာမ်ားကိုႏိုဝင္ဘာ၂၁မွစတင္စစ္ေဆးကုသေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။အေထြေထြက်န္းမာေရးျပသစစ္ေဆးေဆးကုသျခင္းကိုႏိုဝင္ဘာ၂၁မွ၂၅အထိဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာလို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ေဆးခန္းဆရာဝန္ဆရာမမ်ားလုပ္အားေပးဆရာဝန္ဆရာမမ်ားႏွင့္အတူေအာက္ပါဝါရင့္ႏိုင္ငံျခားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားဦးေဆာင္၍အေျခခံက်န္းမာေရးကိုအဓိကထား၍လိုအပ္သလိုစနစ္တက်ကုသျခင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုသတင္းပါးအပ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအားထားရာ Dr. Htein Free Clinic ကို ၂၀၁၃ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ယခုအခါ ေတာင္ဥကၠလာတြင္ ေဆးခန္း (၂ခန္း) ၊မဂၤလာဒံု ပုလဲျမိဳ႕သစ္တြင္ ေဆးခန္း (၁ခန္း) ၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ရြာသာၾကီးတြင္ ေဆးခန္း(၁ခန္း) ၊လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ ဖားေအာက္ေတာရတရာစခန္းတြင္ ေဆးခန္း (၁ခန္း) စုစုေပါင္း အခမဲ႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳ ေဆးခန္း (၅ ခန္း) ဖြင္႔လွစ္ထားျပီး ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ႔အဆင္မေျပသူမ်ာအား ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ကုသမွဳမ်ား(အခမဲ႔) ျပဳလုပ္ေပးလ်ွက္ရိွရာ ေန႔စဥ္လူနာေပါင္း (၈၀) ဦးခန္႔အား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသေပးလ်ွက္ရိွေနပါတယ္။

ျပင္ပလူနာတို႔သည္ ေဒါက္တာထိန္ အခမဲ႔ ေဆးခန္း ဖုန္း၀၉ ၄၅၂၅၅၀၀၅၀,၀၉၄၅၂၅၅၀၀၆၀သုိ႔လူနာစာရင္းၾကိဳတင္ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

လာေရာက္ကုသပရဟိတ ပါ၀င္သြားမည့္ ဆရာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Dr.Wellington Tan
MBBS ( Singapore)
Diploma in Musculoskeletal medicine ( Otago)
Certificate of Acupuncture, Nanjing P.R.China
FRNZCGP, FRACGP
Registered Medical Acupuncturist, MASNZ

Dr.Fong Poh Him
MBBS ( Singapore),MMed ( Surgery)
FRCS( Edin)
FAMS ( Plastic Surgery)
Consultant Plastic Surgery
Heal Medical Center, Singapore

Dr Emily Eng Hua Teo
MBBS ( Australia )
M Appl Sc ( Acupuncture )
FAMAC, MRACGP
Registered Medical Acupuncturist

Dr. Tham Siew Nee Wong
MBBS ( Australia )
MMed ( Int Med), FAMS( Dermatology)
Consultant Dermatologist
Tham Siew Nee Skin Clinic
Singapore

Sincerely,
Dr.Htein Team
www.drhtein.org