လူ႔ကိုယ္နံ႔အဆိုးကို ဗက္တီးရီးယားနံ႔လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ေခြ်းထြက္ရင္ ဒီအေကာင္ေတြက ေပါက္ပြါးတယ္။ ေခြ်းနံ႔ သက္သက္မွာ အနံ႔မရွိပါ။ ကိုယ္နံ႔ေတြကို Bromhidrosis, Apocrine Bromhidrosis, Bromidrosis, Osmidrosis, Ozochrotia, Fetid sweat လို႔ ေဆးပညာအရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထားတယ္။

– Diet စားတဲ့အစားအေသာက္၊

– Lifestyle လူေနမႈပံုစံ၊

– Gender က်ား-မ၊

– Genetics မ်ိဳးဗီဇ၊

– Health က်န္းမာေရးအေျခအေန၊

– ေဆးဝါးေတြကေန သက္ေရာက္ေစတယ္။

  • ကိုယ္ကေန ခ်င္စူးစူး၊ Vinegar-like smell (ဗနီဂါ) န႔ံလိုရတာဟာ Propionic acid ျဖစ္လာ-ရွိလာလို႔ပါ။ ဗက္တီးရီးယားကေနလာတယ္။
  • Staphylococcus ဗက္တီးရီးယားကေနျဖစ္ရင္ Isovaleric acid ဆိုတာမ်ိဳး ရွိေနမယ္။ cheese types ဒိန္ခဲနံ႔လို ျဖစ္ေနမယ္။
  • Skin flora အေရျပားမွာေနၾကတဲ့ ပိုးေတြထဲမွာ Corynebacterium ေတြပါတယ္။ Lipases enzymes (အင္ဇိုင္းမ္) ေတြထြက္ေစတယ္။ ဒါေတြကေန ေခြ်းထဲကအဆီနဲ႔ ဓါတ္ျပဳမယ္။ ထြက္လာတာေတြကေန Body odor ကိုယ္န႔ံရဲ႕ Characteristic aroma အနံ႔ထူးျခားမႈကို ရေစတယ္။
  • Genetics မ်ိဳးဗီဇ ကေနလဲ သက္ေရာက္တယ္။ Major histocompatibility complex (MHC) (ေမာ္လီက်ဴး) ေတြကေန ျဖစ္ေစတယ္။ ေရာဂါျပီးစနစ္နဲ႔ဆိုင္တယ္။ စမ္းသပ္တဲ့အခါ လူေတြမွာေရာ အေကာင္ေတြမွာပါ MHC composition ကြဲျပားမႈ မ်ားရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။ သုေတသနတခု အလိုအရ မ်ိဳးဗီဇတခုဟာ Earwax နားဖါလိုဘဲ အန႔ံကို ျဖစ္ေစတဲ့ Codes မ်ိဳးရွိတယ္။

ကိုယ္နံ႔ရွိရင္ (၁) Propionic acid (ပရိုပိုင္ေယာနစ္အက္စစ္) နဲ႔ (၂) Isovaleric acid (အိုင္ဆိုဗယ္လဲနစ္အက္စစ္) ၂ မ်ိဳးေၾကာင့္ဖျစ္တယ္။ ဗနီဂါနံ႔ရရင္ ပဌမအက္စစ္ျဖစ္မယ္။ ဒိန္ခဲနံ႔ဆိုရင္ ဒုတိယအက္စစ္ျဖစ္မယ္။ လူတိုင္းမွာ ေခြ်ထြက္ (ဂလင္း) ေပါင္း ၃-၄ သန္းရွိတယ္။ အမ်ိဳးအစား (၂) ခုရွိတယ္။ (၁) Eccrine glands အမ်ိဳးအစားကအမ်ားဆံုး။ ကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုထိန္းေပးေနတယ္။ (၂) Apocrine glands ကေတာ့ ခ်ိဳင္းနဲ႔ ေပါင္ျခံလိုေနရာေတြမွာရွိတယ္။ ရင္သား၊ မ်က္ခြံ၊ နားရြက္ေတြမွာလည္းရွိတယ္။ အနံ႔တမ်ိဳးရွိတယ္။ လိင္စိတ္နဲ႔ဆက္စပ္မႈရွိတယ္။ Pheromones ပါေနရင္ တဖက္သားကို ဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္ေစတယ္။

ေျခဆီနံ႔ဆိုးတာလည္း ဗက္တီးရီးယားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ မိႈပိုးလည္းပါႏိုင္တယ္။

၁။ ေန႔စဥ္ ေရခပ္ေႏြးေႏြးနဲ႔ေရခ်ိဳးပါ။

၂။ အဝတ္အစားကို သဘာဝထုတ္လုပ္တာကိုေကာင္းတယ္။ ခ်ည္ထည္၊ ပိုး၊ သားေမႊး။

၃။ အစားအေသာက္ေရြးပါ။

၄။ Aluminum chloride ကေန ေခြ်းထြက္သက္သာေစတယ္။

၅။ ခ်ိဳင္းသန္႔ေအာင္ဂရုစိုက္ပါ။ ဗက္တီးရီးယားေသေစတဲ့ဆပ္ျပာသံုးႏိုင္တယ္။ (မွတ္ခ်က္ အဲလိုဆပ္ျပာနဲ႔ မိန္မကိုယ္ကို အျမဲေဆးသန္႔ဘို႔မသင့္ပါ။)

၆။ ကိုယ္ေမႊးရိတ္သင့္တဲ့ေနရာကို အခ်ိန္က်ရင္ရိတ္ေပးပါ။

၇။ Botulinum toxin ထိုးေဆးကို တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာသံုးတယ္။

၈။ ေျခအိတ္ကို ခ်ည္ထည္သံုးပါ။ လဲလဲေပးပါ။ ခရီးၾကာသြားရရင္ နားလို႔ရခ်ိန္မွာ ေလသလပ္ေပးပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ေစပါ။ အသစ္လဲပါ။ ေျခေထာက္ကိုမၾကာမၾကာေဆးပါ။ လက္ဖက္ပင္ဆီသံုးႏိုင္တယ္။ တမာသံုးႏိုင္တယ္။ ေျခေထာက္ကို Pumice stone ေက်ာက္နဲ႔ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာပါ။

၉။ Deodorants အန႔ံေပ်ာက္ေဆး၊ Antiperspirants ေခြ်းထြက္သက္သာေဆး၊ Disinfectants (Triclosan) ပိုးသတ္ေဆး၊ ပိုးေသေဆးေတြပါတဲ့ သဘာဝထြက္ကေနလုပ္ထားတဲ့ အထူးဆပ္ျပာ (Ribwort and Liquorice)၊ Chlorophyllin ointments လိမ္းေဆး၊ ဖ်န္းေဆး။ Chlorophyllin supplements စားေဆးေတြကို သံုးႏိုင္တယ္။

၁ဝ။ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ပိုလုပ္ရမယ္။