ကြန္ျပဴတာအၾကည့္မ်ားတဲ့သူေတြနဲ႔ ဖုန္းအၾကည့္မ်ားတဲ့သူေတြ၊ အာရံုစိုက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ရတဲ့သူေတြဟာ မ်က္စိအားနည္းလာတတ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ မ်က္စိက အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ လူတိုင္းလုပ္ေပးသင့္တဲ့ မ်က္စိေလ့က်င့္ခန္း (၈) မ်ိဳးကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ပစၥည္းတစ္ခုကို မ်က္လံုးနဲ႔ ၁၀ လက္မအကြာအေဝးမွာထားၿပီး ထိုင္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၀ စကၠန္႔ (သို႔) ၁၅ စကၠန္႔ စိုက္ၾကည့္ေပးပါ။ ပစၥည္းတစ္ခုကို မ်က္လံုးနဲ႔ ၁၀ ေပ (သို႔) ၂၀ ေပ အကြာအေဝးမွာထားၿပီး ၁၀ စကၠန္႔ (သို႔) ၁၅ စကၠန္႔ စိုက္ၾကည့္ေပးပါ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေဝးမွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ကို ၁၀ စကၠန္႔ (သို႔) ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္ စိုက္ၾကည့္ေပးပါ။

မ်က္လံုးကို ေထာင့္ကပ္ၿပီး ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ဘယ္ဘက္ကို ၅ စကၠန္႔၊ ညာဘက္ကို ၅ စကၠန္႔ ၾကည့္ေပးရပါမယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုေတာ့ ၅ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

မ်က္လံုးကို ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း အေပၚၾကည့္လုိက္၊ ေအာက္ၾကည့္လုိက္နဲ႔ ၅ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

မ်က္လံုးကို ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ေထာင့္ကပ္ၾကည့္ၿပီး ဘယ္၊ ညာ ၅ ႀကိမ္စီ ၾကည့္ေပးရပါမယ္။

မ်က္လံုးကို ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ေအာက္ကေနစၿပီး စက္ဝိုင္းပံုစံ မ်က္ဆံကိုေရႊ႔ကာ မ်က္စိကစားေပးရပါမယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုေတာ့ ၁၀ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

မ်က္လံုးကို ေျဖးေျဖးခ်င္းစီ ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုေတာ့ ၁၀ ႀကိမ္ (သို႔) ၁၅ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ကို ပူသြားေအာင္ ပြတ္ၿပီး မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္မွာ ၅ မိနစ္ ကပ္ေပးရပါမယ္။

ကြန္ျပဴတာအၿမဲၾကည့္ေနရတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ မ်က္လံုးနဲ႔ ေပ ၂၀ အကြာမွာရွိတဲ့ အစိမ္းေရာင္သစ္ပင္ေတြကို စကၠန္႔၂၀ ေလာက္ ၾကည့္ေပးရပါမယ္။ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကည့္ၾကည့္ေပးရပါမယ္။ ေန႔တိုင္းၾကည့္ေပးဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။

Photo Source: www.brightside.me.com