အိမ္ေတြရဲ႕ ၾကားေတြ ေဒါင့္ေတြမွာ ပိုးဟပ္ကေတာ့ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပိုးဟပ္ေတြ အစားအစာနားလာထားရင္ ပိုးဟပ္ေစာ္နံၿပီး အစားအစာေတြလည္း လႊတ္ပစ္ရပါတယ္။

ပိုးဟပ္ ထိေတြ႔ထားတဲ့ အစားအစာေတြ စားသံုးရင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာတို႔ အစာအဆိပ္သင့္တာတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အၿမဲတမ္း Insect Killer စပေရး ဗူးေတြနဲ႔လည္း မသတ္ခ်င္သူေတြအတြက္ ပိုုးဟပ္ေတြ ထြက္ေျပးမယ့္ အရြက္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက ကေရေ၀းရြက္ပါ။

bayleavesjar

ကရေ၀းရြက္

ကေရေ၀းရြက္က ပိုးဟပ္ေတြကိုေတာ့ မေသေစႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကရေ၀းရြက္ရဲ႕ အနံ႔ကို ပိုးဟပ္ေတြ မခံႏိုင္တာေၾကာင့္ ကေရေ၀းရြက္ ထားထားတဲ့ေနရာမွာ ပိုးဟပ္ေတြ မလာပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကရေ၀းရြက္ကို အိမ္ရဲ႕ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာ္ၾကားေတြ၊ ေရခဲေသတၱာအေနာက္ေတြ၊ သိမ္းထားတဲ့ အိုးခြက္ပန္းကန္ေတြနားမွာ စတဲ့ ပိုးဟပ္ေတြ လာတတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ထားထားေပးပါ။

ကရေ၀းရြက္အေျခာက္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အစိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ထားထားလို႔ရပါတယ္။ မ်ားမ်ားထားေလေလ ပိုးဟပ္ မလာေလေလပါဘဲ။

cockroachbayleaves