ေဒါက္တာထိန္အခမဲ႔ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံျခားမွ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အခမဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကုသမွဳမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။

2018-12-15T19:54:14+00:00November 22nd, 2018|General Knowledge, General Knowledge, Health|

error: Alert: Copyright © 2018. MyHealth Myanmar